Hapni email

Faqe e pare
Studime te ciklit te pare ne 
INFORMATIKE

Informacione rreth programit te deges dhe krediteve perkatese


Master Profesional 
INFORMATIKE BIZNESI

Informacione rreth programit te deges dhe krediteve perkateseKERKIMI SHKENCOR

Informacione rreth kerkimit shkencor dhe studimeve te doktoratures

Studime te ciklit te pare ne 
TEKNOLOGJI INFORMACIONI

Informacione rreth programit te deges dhe krediteve perkateseMaster  i Shkencave 
SISTEME INFORMATIKE

Informacione rreth programit te deges dhe krediteve perkatese
JOIN US  at the Conference on 
"New Technology Based Models for e-Services Providing"

PhD School

Te reja dhe Njoftime