Evente


Sistemit elektronik të kontrollit të punëve të laboratorit në lëndët e programimit

posted May 23, 2017, 9:17 AM by Jurgen Muho


Janar 2017

Nis funksionimi i sistemit elektronik të kontrollit të punëve të laboratorit në lëndët e programimit në departamentit e Informatikës. Ky sistem rrit ndjeshëm transparencën dhe lehtëson automatizimin për të shërbyer një numër të madh studentësh me punë praktike. C ka është më e rëndësishme ndihmon në zhvillimin e kulturës së punës dhe të dashurisë për profesionin tek studentët në fillimet e studimeve të tyre. Vënia në punë e këtij sistemi u bë i mundur në sajë të punës së palodhur të stafit të departamentit.

Zhvillimi i procesit mësimor në laboratore me grupe të vogla studentësh

posted May 23, 2017, 8:23 AM by Jurgen Muho   [ updated May 23, 2017, 9:19 AM ]


Nëntor 2016

Programi i studimit “Bachelor” në Informatikë dhe “Bachelor” në Teknologji Informacioni dhe Komunikimi ka si mision kryesor t`i përgatisë studentët me njohuri bazë të informatikës dhe disiplinave mbështetëse të saj. Departamenti i Informatikes kete vite akademik mundesoj organizimin e studenteve per kryerjen e procesit mesimor ne laboratore ne grupe jo me shume se 16 studente per grupe. Qellimi kryesor eshte të
nxisë të mësuarit duke inkurajuar punën individuale dhe zbatimin në praktik përtej njohurive që zhvillohen në auditoret e shkollës

1-2 of 2