Evente‎ > ‎

Zhvillimi i procesit mësimor në laboratore me grupe të vogla studentësh

posted May 23, 2017, 8:23 AM by Jurgen Muho   [ updated May 23, 2017, 9:19 AM ]

Nëntor 2016

Programi i studimit “Bachelor” në Informatikë dhe “Bachelor” në Teknologji Informacioni dhe Komunikimi ka si mision kryesor t`i përgatisë studentët me njohuri bazë të informatikës dhe disiplinave mbështetëse të saj. Departamenti i Informatikes kete vite akademik mundesoj organizimin e studenteve per kryerjen e procesit mesimor ne laboratore ne grupe jo me shume se 16 studente per grupe. Qellimi kryesor eshte të
nxisë të mësuarit duke inkurajuar punën individuale dhe zbatimin në praktik përtej njohurive që zhvillohen në auditoret e shkollës
Comments