Hyrje

Përgjegjës i Departamentit
E-mail: endri.xhina@fshn.edu.alProgrami mesimor ne Departamentin e Informatikes ofron nivelet e studimit: 
  • Bachelor 
  • Master Profesional 
  • Master i Shkencave
  • Doktorature

Bachelor

   INFORMATIKE
Informacione rreth programit te deges dhe krediteve  perkatese klikoTEKNOLOGJI INFORMACIONI
 Informacione rreth programit te deges dhe  krediteve  perkatese kliko


  Master i Shkencave

  INFORMATIKE
 Informacione rreth programit te deges dhe krediteve  perkatese kliko

  TEKNOLOGJI INFORMACIONI
 Informacione rreth programit te deges dhe krediteve  perkatese kliko

Master Profesional 

  INFORMATIKE BIZNESI
 Informacione rreth programit te deges dhe krediteve  perkatese kliko

  TEKNOLOGJI INFORMACIONI
 Informacione rreth programit te deges dhe krediteve  perkatese kliko