Hyrje‎ > ‎

Ndarja provizore ne grupe per studentet e vitit te pare

Me perfundimin e regjistrimeve, organizimi i studenteve ne grupe mesimore eshte sipas ndarjes perfundimtare ne klasa mesimore te bere nga sekretarite mesimore.

Njoftohen studentet qe te marrin pjese ne mesim sipas klasave ku jane percaktuar duke qene se nje pjese e madhe e mesimeve kerkojne detyerim frekuentimi. Mospjesmarrja ne mesim mund ti penalizoje ne shlyerjen e lendes.

Listat e studenteve te ndare ne grupe mesimore jane te shpallura ne stenden e departamentit.

Comments