Hyrje‎ > ‎

Regjistrim i studentëve të departamentit të Informatikës në lëndët me zgjedhje

Regjistrimi i studentëve të Ciklit të dytë, në lëndët me zgjedhje  do të bëhet online nëpëmjet formave të mëposhtme. 

Regjistrimi duhet të kryhet brenda datës 23 Mars 2018, ora 18:00.

Studentët kanë të drejtë të regjistrohen vetëm një herë.
Comments