Hyrje‎ > ‎

Regjistrim i studentëve të departamentit të Informatikës në provimin e formimit dhe në mbrojtjen e diplomës

Regjistrimi i studentëve të Ciklit të Parë dhe të Ciklit të Dytë, në provimin e formimit dhe mbrojtjen e diplomës do të bëhet online nëpëmjet formave të mëposhtme.

Regjistrimi duhet të kryhet brenda datës 06 Tetor 2017, ora 14:30.

Studentët kanë të drejtë të regjistrohen vetëm një herë.

Formë Regjistrimi - Provim i Formimit

Formë Regjistrimi - Mbrojtja e Diplomës