Info Day


 Computer Science Info Day / Dita e Informimit Për Informatikën

 

Tiranë, Maj 14, 2014 

 

Axhenda e Ditës së Informimit

 

 

Maj 14,2014

Salla 410  Godina A:

 14.00 - 14.20                       Përshëndetje e Dekanit të Fakultetit të Shkencave të Natyrës

14.20 - 15.00                       Prezantim nga Departamenti i Informatikës. Njohje e maturantëve me:

                                                - Degët e Nivelit Bachelor

                                                - Degët e Nivelit Master

                                                - Mundësitë e punësimit për studentët e diplomuar

15.00 - 15.20                       Vizitë në ambjentet e godinës D dhe laboratoret e Departamentit të Informatikës

15.20 - 15.30                       Shpërndarje e informacionit (http://informatika.fshn.edu.al)