Kerkimi shkencor

Ekzistojnë tre grupe kerkimore-shkencore: 
  • Grupi: E-Service Providing
  • Grupi: Kontribute në Inteligjencë Artificiale
  • Grupi: Sisteme të Avancuara Informatike