MSc Jurgen MuhoEmailJurgen.muho@fshn.edu.al 

Edukimi

2015 - 2017: Master i Shkencave në Teknologji Informacioni, në Fakultetin e Shkencave të Natyrës , Universiteti i Tiranës

2012 - 2015 : Bachelor në Teknologji Informacioni dhe Komunikimi, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës


Zyra
Godina C, Kati 2
Departmenti i Informatikës
Fakulteti i Shkencave të Natyrës