Dr. Denis Saatciu

 


Email: denis.saatciu@fshn.edu.al

Tel:    +355 69 21 97 834   

Zyra

Godina B, Kati 2
Departmenti i Informatikes
Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Edukimi

2011 - 2014: Doktoraturë "KRIJIMI I MODELEVE INFORMATIKЁ PЁR  VLERЁSIMIN E DENSITETEVE PROBABILITARË. ZBATIME NË EKONOMI", ne Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës

Punimi

Prezantimi

2009 - 2011: Master i Nivelit të Dytë në “Sisteme Informatike të Avancuara”, në Fakultetin e Shkencave të Natyrës , Universiteti i Tiranës

2003 - 2008 : Titulli Informatikan (5-vjeçar), Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës

 

Punësimi

Janar 2009 – Aktualisht: Pedagog në Departamentin e Informatikës në  Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës

Tetor 2008 - Dhjetor 2008: Pedagog i Jashtëm pranë Departamentit të Informatikës në  Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës

Tetor 2006 – Qershor 2011: Konsulent, Sektori i aplikimeve, Tetra Solutions

Gusht 2014 – Prill 2017: Konsulent, Facilization SHPK

Prill 2017 – Aktualisht: Konsulent, Smart Processes SHPK

Tetor2013 – Aktualisht: Anëtar bordi, Tirana Institute of Economic Research


Aktiviteti kërkimor - shkencor

Anëtar i grupit mësimor – shkencor “ E-Service Providing”.

Në vitet e fundit ka publikuar disa punime në revista 

kombëtare dhe ndërkombetare si edhe ka prezantuar punime në disa konferenca shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare. 

Ka qenë pjesë e grupeve të ndryshme  në implementimin e programeve të ICT për biznese e institucione qeveritare lokale e kombëtare. 

Aktualisht është duke thelluar studimet postdoktorale mbi aplikimin e ICT në modelimet stokastike të ekonomisë.

Fushat e kërkimit Shkencor

Aplikimi i ICT në modelimet stokastike të ekonomisë.

Inteligjence biznesi, analizë të dhënash, baza  të dhënash.