Prof. Asoc. Dr. Alda Kika


Email: alda.kika@fshn.edu.al 

Zyra

Godina C, Kati 2
Departmenti i Informatikës
Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Edukimi

1996-2001: Diplomë e integruar në Informatikë(5 vjeçare),   

Universiteti i Tiranës, Fakulteti Shkencave   të Natyrës.

2003-2005: Master në Administrim Biznes, Universiteti i Tiranës,    

Fakulteti i Ekonomisë.  

2003-2006: Master i Shkencave  në Informatikë(SHPU), 

Universitetit i Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës.

2007-2011: Doktor në Informatikë, Universiteti i Tiranës

2012: Ekuivalentim i diplomës 5 vjeçare në  Informatikë,  

Universiteti i  Milanos, Itali

 

Punësimi


2001–në vazhdim: Pedagoge në Departamentin e Informatikës, 

në  Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës.

2000–2004: Analiste, programuese pranë firmës  softuerike  ArkIT.

 

Aktiviteti kërkimor - shkencor

Drejtuese  e grupit mësimor – shkencor “Sisteme të Avancuara Informatike”. Në tre vitet e fundit ka publikuar disa punime në revista kombëtare dhe ndërkombëtare dy prej të cilave me faktor impakti, si dhe ka prezantuar punime në  konferenca shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare.

Interesat kërkimore:        Analizimi dhe implementimi i aplikacioneve dhe sistemeve të shpërndarë, ndërveprimi i avancuar kompjuter-njeri,   
menaxhimi i njohurive në fusha të ndryshme.

Kurset:
  • Programim ne Java (faqja web)
  • Nderfaqe perdoruesi
  • Arkitektura Aplikimi Enterprise