Prof. Asoc. Dr. Endri Xhina

 


Email: endri.xhina@fshn.edu.al 

Zyra

Godina A, Kati 1
Departmenti i Informatikes
Fakulteti i Shkencave te Natyres

Edukimi


2005–2009:  Shkolla Doktoraturës  në Universitetin e Tiranës,

Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Dega Informatikë

2002–2005: Shkolla Pas Universitare (SHPU) në Universitetin e Tiranës,

Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Dega Informatikë, Drejtim Informatik.

1996-2001: Diplomuar në Universitetin e Tiranës, 

Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Dega Informatikë.

 

Punësimi


2001 – në vazhdim: Pedagog në Departamentin e Informatikës 

në  Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës

 

Aktiviteti kërkimor- shkencor


Kryetar i grupit mësimor – shkencor “ E-Service Providing”.

Në pesë vitet e fundit ka publikuar disa punime në revista kombëtare dhe ndërkombetare si edhe ka prezantuar punime në disa konferenca shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare.
Regjistrim ne lenden me zgjedhje
Sisteme Mutimediale per studentet e vitit 2 TIK Klikoni ketu per te plotesuar formen e regjistrimit


Regjistrimi ne lenden me zgjedhje
"GIS"/"Teknologji pa tel" per studentet e vitit 3 TIK
KA PERFUNDUAR