Prof. Asoc. Dr. Endri Xhina

 


Email: endri.xhina@fshn.edu.al 

Zyra

Godina A, Kati 1
Departmenti i Informatikes
Fakulteti i Shkencave te Natyres

Edukimi


2005–2009:  Shkolla Doktoraturës  në Universitetin e Tiranës,

Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Dega Informatikë

2002–2005: Shkolla Pas Universitare (SHPU) në Universitetin e Tiranës,

Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Dega Informatikë, Drejtim Informatik.

1996-2001: Diplomuar në Universitetin e Tiranës, 

Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Dega Informatikë.

 

Punësimi


2001 – në vazhdim: Pedagog në Departamentin e Informatikës 

në  Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës

 

Aktiviteti kërkimor- shkencor


Kryetar i grupit mësimor – shkencor “ E-Service Providing”.

Në pesë vitet e fundit ka publikuar disa punime në revista kombëtare dhe ndërkombetare si edhe ka prezantuar punime në disa konferenca shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare.