Prof. Dr. Ilia Ninka


Email: ilia.ninka@fshn.edu.al 

Zyra

Godina C, Kati 2
Departmenti i Informatikës
Fakulteti i Shkencave të Natyrës


Edukimi

2008 - në vazhdim: Përgjegjës i Departamentit të Informatikës

1993- në vazhdim:Titulli profesor

1984-Grada Doktor

1966-1971- Matematike Speciale

 

Punësimi

Janar 1972 – aktualisht: Pedagog në Departamentin e Informatikës në  Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës


Aktiviteti kërkimor - shkencor

Anëtar i grupit mësimor – shkencor “ Kontribut në Inteligjencën Artificiale”.

Në tre vitet e fundit ka publikuar disa punime në revista kombëtare dhe ndërkombetare si edhe ka prezantuar punime në disa konferenca shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare.


Fushat e kërkimit Shkencor

Inteligjencë Artificiale

Sisteme logjike

Algoritmikë

Informatika në edukim

Kurset:
  • Strukture te dhenash
  • Llogjike Qarqesh
  • Inteligjence Artificale
  • Gjuha C