Msc. Ledia Bozo


Email:  ledia.hajderi@fshn.edu.al

Zyra:  
Godina C, Kati 2
Departmenti i Informatikes
Fakulteti i Shkencave te Natyres

Edukimi

2011 - në vazhdim: Doktorant pranë Departamentit të Informatikës 

në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës

2010 - 2012: Master i Nivelit të Dytë në “Sisteme Informatike të Avancuara”, 

në Fakultetin e Shkencave të Natyrës , Universiteti i Tiranës

2001 - 2006 : Titulli Informatikan (5-vjeçar), Fakulteti i Shkencave të Natyrës,

Universiteti i Tiranës

 

Punësimi

Prill 2009 – aktualisht: Pedagoge në Departamentin e Informatikës 

në  Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës

2007 - Prill 2009: Pedagoge pranë Departamentit të Gjeoinformatikës 

në  Fakultetin GJM, Universiteti Politeknik i Tiranës

Tetor 2006 - 2007: Pedagoge e Jashtme pranë Departamentit 

të Gjeoinformatikës në  Fakultetin GJM, Universiteti Politeknik i Tiranës

Tetor 2006 - Qershor 2007: Pedagoge e Jashtme pranë Departamentit 

të Matematikës, statistikës dhe informatikës së zbatuar, 

Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës

Tetor 2005 – 2009: Specialist IT (Programim) pranë Digitalb

Korrik 2003 – Tetor 2005: Specialist IT (Programim)  pranë 

EloSoft Consulting sh.p.k

 

Aktiviteti kërkimor - shkencor

Anëtare e grupit mësimor – shkencor “Sistemet e Avancuara te Informacionit ”

Në tre vitet e fundit kam publikuar disa punime në revista kombëtare 

dhe ndërkombëtare si edhe kam prezantuar punime në disa 

konferenca shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare.

Fusha e studimit: Cloud Computing, Programim Mobile
Kurset:
  • Programim ne Java
  • Programim i avancuar ne Java
  • Nderfaqe perdoruesi