MSc. Ana DhembiEmail: ana.dhembi@fshn.edu.al


Zyra

Godina B, Kati 2 (202B)
Departmenti i Informatikës
Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Edukimi

2013 - në vazhdim: Ndjek studimet e doktoraturës pranë 

Departamentit të Informatikës në Fakultetin e Shkencave 

të Natyrës , Universiteti i Tiranës

2010 - 2012: Master i Shkencave në Informatikë, 

në Fakultetin e Shkencave të Natyrës , Universiteti i Tiranës

2007 - 2010 : Bachelor në Informatikë, 

Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës

 

Punësimi

Tetor 2012 - në vazhdim: Pedagoge në Departamentin e

Informatikës në  Fakultetin e Shkencave të Natyrës

Universiteti i Tiranës

Dhjetor 2011 – Tetor 2012: VAS Specialist, pranë 

Departamentit Engineering and PMO,

Plus Communication Sh.A.

 

Aktiviteti kërkimor- shkencor

Anëtare e grupit mësimor – shkencor “ E-service providing”.

Në dy vitet e fundit ka publikuar disa punime në revista 

kombëtare dhe ndërkombëtare si edhe ka prezantuar 

punime në disa konferenca shkencore kombëtare dhe 

ndërkombëtare.
Kurset:
  • Programim ne Web
  • E-commerce
  • GIS/Sistemet e Informacionit Gjeografik
  • Struktura të Dhënash nën C