MSc. Areti Bojaxhiu
Email: areti.bojaxhiu@fshn.edu.al 


Zyra
Godina C, Kati 1
Departmenti i Informatikës
Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Edukimi

2010 - 2012: Master i Shkencave në Informatikë, 

në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës

2007 - 2010: Bachelor në Informatikë, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës

 

Punësimi

Nentor 2013 - në vazhdim: Pedagoge në Departamentin e Informatikës në  Fakultetin e Shkencave të Natyrës Universiteti i Tiranës

Mars 2013 – Tetor 2013: Specialiste pranë Agjencisë Kombëtare e Sigurisë së Informacionit, Këshilli i  Ministrave

Shtator 2011 – Mars 2013: Programuese web pranë Infosoft SD

Janar 2011 – Gusht 2011: Programuese pranë IMB

 

Aktiviteti kërkimor- shkencor

Anëtare e grupit mësimor – shkencor “ E-service providing”

Kurset:

  • Bazat e Informatikës
  • Bazat E TI
  • Struktura të Dhënash nën C
  • Rrjeta
  • Programim i Orjentuar Objekt
  • Inxhinieri Software

Faqe web: https://sites.google.com/site/aretibojaxhiu/