MSc. Brisilda Munguli













Email: brisilda.munguli@fshn.edu.al 

Zyra
Godina C, Kati 1
Departmenti i Informatikës
Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Edukimi

2011 - 2013: Master i Shkencave në Informatikë, në Fakultetin e Shkencave të Natyrës , Universiteti i Tiranës

2008 - 2011 : Bachelor në Informatikë, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës


Punësimi

Tetor 2013 - në vazhdim: Pedagoge në Departamentin e Informatikës në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës

Prill 2011 – Tetor 2013: Programuese web në kompaninë Opencubed.


Aktiviteti kërkimor- shkencor

Anëtare e grupit mësimor – shkencor “Kontribute në Inteligjencë Artificiale”.

Kurset:

  • Bazat e Sigurisë
  • Bazat e Informatikës
  • Telekomunikacione
  • Struktura të Dhënash nën C