Dr. Denada Xhaja


Email: denada.xhaja@fshn.edu.al 


Zyra

Godina C, Kati 2 (206C)
Departmenti i Informatikës
Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Edukimi

2010 - në vazhdim: Ndjek studimet e doktoraturës, drejtimi Informatikë, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës

2004 - 2008: Master i nivelit të dytë, Drejtimi Informatikë, 

Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës

1997 - 2002: Diplomuar në Informatikë, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës

Punësimi

Tetor 2002 - në vazhdim: Pedagoge në Departamentin e Informatikës, 

Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës

 

Aktiviteti kërkimor - shkencor

Anëtare e grupit mësimor – shkencor “Kontribute në Inteligjencë Artificiale ”

Kurset:
  • Sisteme Shfrytezimi
  • Inteligjence artificiale
  • Sisteme te shperndare