MSc. Elson Cibaku

 


Email: elson.cibaku@fshn.edu.al

 

Zyra

Godina B, Kati 2
Departmenti i Informatikes
Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Edukimi

2013 - 2015: Master i Shkencave në Informatikë, në Fakultetin e Shkencave të Natyrës , Universiteti i Tiranës

2010 - 2013 : Bachelor në Informatikë, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës

 

Punësimi


Shtator 2017 – Aktualisht: Pedagog në Departamentin e Informatikës në  Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës

Tetor 2016 - Korrik 2017: Pedagog i Jashtëm pranë Departamentit të Informatikës në  Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës

Tetor 2014 – Aktualisht: Konsulent i jashtëm, Facilization

Aktiviteti kërkimor - shkencor

Anëtar i grupit mësimor – shkencor “ E-Service Providing”.

Në vitet e fundit është certifikuar në dizenjimin dhe implementimin e sistemeve datawarehouse.

Ka qenë pjesë e grupeve të ndryshme  në implementimin e programeve të ICT për institucionet financiare, kryesisht në sektorin bankar. 

Aktualisht është duke studiuar studiuar mënyrat e analizimit të të dhënave (process mining) si fushë e ardhshme e studimeve doktorale.

Fushat e kërkimit Shkencor

Përpunim imazhi (Identifikimi i gishtave të dorës në një imazh)

Arkitektura e shërbimeve

Process mining, analizë të dhënash, baza  të dhënash.
Kurset:
  • Organizim dhe arkitekturë kompjuterike
  • Arkiteturë e prirur ndaj shërbimit
  • Strukture te dhenash
  • Sisteme Perpunimi Informacioni
  • Modul i integruar


Comments