MSc. Ina Hyseni
Email: ina.hyseni@fshn.edu.al


Zyra

Godina C, Kati 1

Departmenti i Informatikës

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

 

Edukimi

2012 - 2014: Master i Shkencave në Informatikë, 

në Fakultetin e Shkencave të Natyrës , Universiteti i Tiranës

2009 - 2012 : Bachelor në Informatikë, Fakulteti i 

Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës

 

Punësimi

Tetor 2014 - në vazhdim: Pedagoge në Departamentin e 

Informatikës në  Fakultetin e Shkencave të Natyrës 

Universiteti i Tiranës

2012-2014 – Software Developer

 

Aktiviteti kërkimor- shkencor

Anëtare e grupit mësimor – shkencor “ E-service providing”.

Kurset:
  •  Teknologjite .NET

  • Administrim dhe siguria e sistemeve

  • Bazat e IT