MSc. Jezuina Koroveshi

Email: jezuina.koroveshi@fshn.edu.al

Zyra: 
Godina C, Kati 2
Departmenti i Informatikës
Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Edukimi
2016 - Vazhdim: Doktoraturë,
Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Universiteti i Tiranës

2013 - 2015: Master i Shkencave në Informatikë,
Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Universiteti i Tiranës

2010 - 2013: Bachelor në Informatikë,
Fakulteti i Shkencave të Natyrës
Universiteti i Tiranës


Punësimi
Tetor 2015 - në vazhdim: Pedagoge në Departamentin e
Informatikës në  Fakultetin e Shkencave të Natyrës
Universiteti i Tiranës


Aktiviteti kërkimor- shkencor

Anëtare e grupit mësimor – shkencor “Kontribute nëInteligjencë Artificiale”.

Kurset:
  •  Algoritmikë
  •  Aplikime/Administrim Linux
  •  Sisteme Shfrytëzimi

Web: https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/jkoroveshi/

Comments