Dr. Julian Fejzaj

Email: julian.fejzaj@fshn.edu.al 


Zyra:  Godina C, Kati 2
Departamanti Informatikes
Fakulteti i Shkencave te Natyres

Edukimi

2009–2014 : Shkolla Doktoraturës  në Universitetin e Tiranës,

Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Dega Informatikë

2004 – 2008: Shkolla Pas Universitare (SHPU) në 

Universitetin e Tiranës,Fakulteti i Shkencave të Natyrës, 

Dega Informatikë, Drejtim Informatik.

1998 – 2003 :  Diplomuar në Universitetin e Tiranës,

Fakulteti i Shkencave të Natyrës,Dega Informatikë.

 

Punësimi

Tetor  ’03 - Në vazhdim  :  Universiteti Tiranës,  

Fakulteti Shkencave të Natyrës, Dega  Informatikë ,  Pedagog

 

Aktiviteti kërkimor- shkencor

Anëtar i grupit mësimor – shkencor “ e-service providing”.

Ne tre vitet e fundit kam publikuar disa punime ne 

revista kombetare dhe nderkombetare si dhe kam prezantuar 

punime ne disa konferenca shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare.

Fushat e kërkimit Shkencor

“Arkitekturat e Bazave të Dhënave të Orientuara nga Shërbimet “

“Teknologjia e virtualizimit,Server Virtualization,produktet VMware” 


Kurset:
  • IT Security
  • Networks
  • Database Administration
  • Service Oriented Architecture