MSc. Klesti Hoxha
Email: klesti.hoxha@fshn.edu.al

Zyra

Godina C, Kati 2 (203C)
Departmenti i Informatikës
Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Edukimi

2013 - në vazhdim: Doktoraturë në proçes drejtimi Informatikë, 

Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës

Tetor 2009 - Prill 2012: Master Shkencor “Media Informatics”, 

RWTH Aachen Univerisity, Aachen, Gjermani

2004 - 2009: Diplomë 5 vjeçare në Informatikë, 

Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës


Punësimi

Tetor 2012 - në vazhdim: Pedagog në Departamentin e Informatikës, 

Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës

Tetor 2010 - Prill 2012: Student asistent kërkimi, 

RWTH Aachen University, Aachen, Gjermani

Aktiviteti kërkimor - shkencor

Anëtar i grupit mësimor – shkencor “Sisteme të Avancuara Informatike”.

Në dy vitet e fundit ka publikuar disa punime në 

revista kombëtare dhe ndërkombëtare si edhe ka prezantuar 

punime në disa konferenca shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare.
Fusha kërkimore e doktoraturës: Aplikimi i metodave të gjetjes 

së informacionit (information retrieval) në koleksione dokumentesh 

në gjuhën shqipe.
Interesat kërkimore: Modelimi dhe inxhinierimi i sistemeve, 

gjetja e informacionit, sistemet e bazuara në internet, 

analiza e rrjeteve sociale.

Kurset:
  • Inxhinieri Software
  • UML
  • Kompilatore
  • Analize Sistemesh Informacioni