MSc. Rezarta KapajEmail: rezarta.kapaj@fshn.edu.al 

Zyra
Godina C, Kati 1
Departmenti i Informatikës
Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Edukimi

2011 - 2013: Master i Shkencave në Informatikë, në Fakultetin e Shkencave të Natyrës , Universiteti i Tiranës

2008 - 2011 : Bachelor në Informatikë, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës


Punësimi

Tetor 2013 - në vazhdim: Pedagoge në Departamentin e Informatikës në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës

Tetor 2011 – Tetor 2013: Software Developer pranë kompanisë Instituti i Modelimeve në Biznes


Aktiviteti kërkimor - shkencor

Anëtare e grupit mësimor - shkencor “Sistemet e Avancuara te Informacionit”

Kurset:

  • Bazat e TI
  • Bazat e Informatikës
  • Baza të Dhënash
  • Telekomunikacione
  • Sisteme Interneti