MSc. Suela Maxhelaku


Email: suela.maxhelaku@fshn.edu.al


Zyra

Godina C, Kati 1 (102C)

Departmenti i Informatikës

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

 

Edukimi

2015 - vazhdim : Student Doktorature pranë Departamentit të Informatikës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës

2012 - 2014: Master i Shkencave në Informatikë, 

në Fakultetin e Shkencave të Natyrës , Universiteti i Tiranës

2009 - 2012 : Bachelor në Informatikë, Fakulteti i 

Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës

 

Punësimi

Tetor 2014 - në vazhdim: Pedagoge në Departamentin e 

Informatikës në  Fakultetin e Shkencave të Natyrës 

Universiteti i Tiranës

 

Aktiviteti kërkimor- shkencor

Anëtare e grupit mësimor – shkencor “Sisteme të Avancuara Informatike”.

Kurset aktuale:
  • Arkitekturë Qëndre të Dhënash 
  • Programim në Java (faqe web)
  • Databaza nën Oracle
  • Sisteme Interneti (faqe web)
  • Teknologji pa Tel (faqe web)
  • Java AML (faqe web)
Kurse të mëparshme:
  • Kanale Alternative Komunikimi
  • Teknologjitë E-Cloud Computing 
  • Programim Databazash