MSc. Xheni Melo


Email: xheni.melo@fshn.edu.al 

Zyra:  
Godina C, Kati 2
Departmenti i Informatikes
Fakulteti i Shkencave te Natyres

Edukimi

2013 - në vazhdim: Ndjek studimet e doktoraturës pranë 

Departamentit të Informatikës në Fakultetin e Shkencave të Natyrës,

Universiteti i Tiranës

2009 - 2011: Master i Shkencave në Informatikë, në Fakultetin e Shkencave 

të Natyrës , Universiteti i Tiranës

2006 - 2009 : Bachelor në Informatikë, Fakulteti i Shkencave të Natyrës,

Universiteti i Tiranës

 

Punësimi

Tetor 2011 - në vazhdim: Pedagoge në Departamentin e Informatikës 

në  Fakultetin e Shkencave të Natyrës Universiteti i Tiranës

 

Aktiviteti kërkimor- shkencor

Anëtare e grupit mësimor – shkencor “Kontribute në Inteligjencë Artificiale”.

Në dy vitet e fundit ka publikuar disa punime në revista kombëtare 

dhe ndërkombëtare si edhe ka prezantuar punime në disa 

konferenca shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare.

Kurset:
  • C++
  • Data Warehouse
  • Rrjeta
  • Administrim baza te dhenash