Dr. Olti Qirici


Email: olti.qirici@fshn.edu.al

Zyra:  
Godina C, Kati 2
Departmenti i Informatikes
Fakulteti i Shkencave te Natyres

Edukimi

2011 - 2014: Doktoraturë pranë Departamentit të Informatikës 

në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës

2010 - 2012: Master i Nivelit të Dytë në “Sisteme Informatike të Avancuara”, 

në Fakultetin e Shkencave të Natyrës , Universiteti i Tiranës

2003 - 2008 : Titulli Informatikan (5-vjeçar), Fakulteti i Shkencave të Natyrës,

Universiteti i Tiranës

 

Punësimi

Nëntor 2010 – aktualisht: Pedagog në Departamentin e Informatikës 

në  Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës

Tetor 2009 - Qershor 2010: Pedagog i Jashtëm pranë 

Departamentit të Informatikës në  Fakultetin e Shkencave të Natyrës,

Universiteti i Tiranës

Korrik 2009 - Nëntor 2010: Supervizor i Seksionit të Zhvillimit, 

Departamenti i IT pranë Alpha Bank - Albania

Qershor 2006 - Korrik 2009: Specialist i Departamentit të IT 

pranë Alpha Bank - Albania

Dhjetor 2006 - Qershor 2006: Specialist i Auditit të IT 

pranë Alpha Bank – Albania

 

Aktiviteti kërkimor - shkencor

Anëtar i grupit mësimor – shkencor “Kontribute në Inteligjencë Artificiale”

Fusha e studimit

Inteligjencën Artificiale dhe aplikim praktik i teknikave të 

Inteligjencës Artificiale me fokus në Përpunimin e Gjuhëve Natyrore

Grafikë dhe animacion kompjuterik me fokus zhvillimin e lojrave kompjuterike me ndërfaqe grafike dhe teknika të Inteligjencës Artificiale dhe Teknikave Gjenerike të Luajtjes së Lojrave
Kurset:
  • Animacion Kompjuterik
  • Bazat e Infografise
  • JAVA
  • Programim ne C++
  • Hyrje ne Informatike