Regjistrim i studentëve të Departamentit të Informatikës në sezonin e paradiplomimit cikli i parë viti i III dhe provimi i diplomimit

Datat e provimeve për sesionin e paradiplomimit për studentët e Ciklit të ParëViti i Tretë do të jenë nga data 9 Korrik - 13 Korrik 2018.

Regjistrimi për studentët e Vitit të Tretë për sesionin e paradiplomimit do të kryhet në format me poshtë.Comments