Master i Shkencave në "Informatikë"


Programi 'Master i Shkencave në Informatikë', synon të japë njohuri të thelluara në fushën e informatikës duke u mbështetur kryesisht në rrafshin teorik krahas atij praktik.

Mundësi punësimi: Administrim rrjetash kompjuterike, zhvillues sistemesh, zhvillues software, mirëmbajtje rrjetash LAN, WAN, analist sistemesh.

Programi mësimor:


VITI I
Bazat e sigurisë 
Aplikime Linux
Inxh. Softueri Avancuar
Kompilatorë
Arkitektura Aplikimi Enterprise
Teori Algoritmesh
Inteligjencë Artificiale
Sisteme Përpunim Informacioni
Zgjedhje
VITI II
E-commerce
Kontabilitet
Programim Paralel
Data Mining
Zgjedhje
Punim Diplome