Diplomat e mbrojtura në programet "Master i Shkencave në Informatikë" dhe "Master i Shkencave në Teknologji Informacioni" për vitin akademik 2015-2016

Dip#
Tema
Punoi
Udhëheqësi
1
Krijimi dhe zbatimi i një modeli përshkrues për zhvillimin e turizmit
Ana Murati
Prof. Asoc. Dr. Ana Ktona
2 Krimi elektronik, rreziqet dixhitale në internet dhe studimi i teknikave të përdorura
Desara Kacani
Dr. Julian Fejzaj
3
Siguria e shërbimeve në Cloud
Elmira Parllaku
MSc. Ledia Bozo
4
Platforma të ndryshme në Cloud Computing dhe implementimi i tyre në një problem konkret
Elvi Goxhaj
Dr. Denis Saatçiu
5
Studim mbi sistemet ekzistuese e-learning dhe zbatimi i metodave në implementimin
e tyre në një sistem web për testimin e studentëve
Iva Hyka
MSc. Loreta Leka
6
Sistem vendimmarrës për diagnistifikimin e sëmundjeve reumatike
Jasmina Anxhaku
Prof. Asoc. Dr. Ana Ktona
7
Ndërtimi i një sistemi inteligjent në sigurimin e jetës
Jona Hoxhaj
Prof. Asoc. Dr. Ana Ktona
8
Sistem me disponueshmëri të lartë për video streaming
Jorgis Sollaku
MSc. Eriglen Gani
9
Detektimi i numrave në imazhe duke përdorur Supported Vector Machine si algoritëm i inteligjencës artificiale
Kejvi Doko
Dr. Olti Qirici
10
Modelim, konceptim dhe zhvillim sistemi menaxhimi mësimor
Liljana Koci
MSc. Ledia Bozo
11
Ndërtimi dhe analizimi i një web service të optimizuar për të dhënat audio
Marilda Demiri
Dr. Denis Saatçiu
12
Implementimi i një kompilatori për algoritme të shprehura në pseudokod
Rando Shtishi
MSc. Klesti Hoxha
13
Ndërtimi, konfigurimi dhe menaxhimi i një rrjeti që do ofrojë shërbime në rang kombëtar
Skender Minarolli
Dr. Julian Fejzaj
14
Apache Lucene për ndërtimin e një sistemi për mbledhje informacioni në një mjedis me shumë agjentë
Teoz Koroveshi

Dr. Olti Qirici
15
Ndërtimi i një sistemi inteligjent në edukim
Viola Cani
Prof. Asoc. Dr. Ana Ktona
16
Një qasje për njohjen e shkronjave të alfabetit të daktileve të gjuhës shqipe
Bruno Goxhi MSc. Eriglen Gani
17
Aplikimi i sistemit Microsoft Dynamics NAV në biznese
Dorian Lalaj
MSc. Xheni Melo
18
Vlerësimi i performancës së protokolleve të rrugëtimit të rrjetave Ad-Hoc
Fisnik Hoxha
Prof. Asoc. Dr. Ana Ktona
19
Çertifikatat elektronike për sigurinë e informacionit
Greta Dosti
MSc. Elda Xhumari
20
Studim i teknologjive të mapimit objekt-relacional (ORM) dhe një krahasim i ORM-ve më të
përdorura të platformës .Net
Inelda Gjoka
Dr. Julian Fejzaj
21
Disaster Recovery dhe Business Continuity
Joan Cuko
Prof. Asoc. Dr. Alda Kika
22
Sfidat e menaxhimit të projekteve të zhvillimit të software
Kevin Kamberi
Dr. Bora Bimbari
23
Njohja e numrave nepërmjet identifikimit të gishtave të dorës
Klajdi Harizi
MSc. Eriglen Gani
24
Krijimi i një aplikacioni web për menaxhimin e klinikave dentare
Ledion Mimani
Dr. Denis Saatçiu
25
Sistemet e informacionit gjeografik (SIG) në ndihmë të qëndrave shëndetësore në fshatrat e qarqeve Fier dhe Dibër
Mirvjen Ulqinaku

Prof. Asoc. Dr. Endri Xhina

26
Sigurimi i cilësisë së software. Kontrolli i vazhdueshëm i arritjes së cilësisë gjatë ciklit jetësor të zhvillimit të software, matjet dhe analizat e tyre Timonela Fani Dr. Bora Bimbari
27
Një studim mbi qëndrimin e nxënësve ndaj teknologjisë Xhuljana Bregaj Dr. Denis Saatçiu
28
Përdorimi i algoritmeve kriptografik në sistemet e licensimit të aplikacioneve desktop
Aldo Biturku
MSc. Petrika Manika
29
Krijimi i një bashkësie të dhënash për testimin e algoritmeve të klasifikimit dhe grupimit të lajmeve
Arben Myrtaj MSc. Klesti Hoxha
30
Sistem i dixhitalizuar i arkivave të bibliotekës
Emanuela Omari MSc. Suela Maxhelaku
31
Ndërtimi i aplikacioneve web touch-less për Microsoft Kinect
Ersila Leka MSc. Rezarta Kapaj
32
Algoritmat Gjenetik dhe zbatimi i tyre në raste studimi dhe rezultatet e marra nga simulimet Fjorenca Janushaj Dr. Blerina Zanaj
33
Përshtatja e shtresës së të dhënave për të mundësuar aksesimin e të dhënave në Cloud Florida Bakollari MSc. Ledia Bozo
34
Studimi dhe implementimi i një rrjeti wireless Mesh Gentian Resulaj Dr. Julian Fejzaj
35
Dallimi i entiteteve të emëruara në shqip Gridi Kono MSc. Klesti Hoxha
36
Analiza vizuale e informacionit nepërmjet Sistemeve Informatike Ilma Spahiu Dr. Denis Saatçiu
37
Studimi i DADM Eduart Hajko Dr. Alba Çomo
38
Firmosja elektronike nepërmjet Letërnjoftimit ID Klevis Hysenlikaj MSc. Rezarta Kapaj
39
Përdorimi i Framework-eve në aplikacionet web për zhvillimin e sistemeve të informacioni Dea Ormenaj MSc. Ana Dhëmbi
40
Krijimi i një aplikacioni desktop për menaxhimin e barnave afër datës së skadencës Olta Çobo MSc. Rezarta Kapaj
41
Studimi i metodologjisë së ndjekur në mësimdhënie dhe mësimnxënie në laboratoret e Kimisë duke përdorur teknikat Data Mining Rabije Hani Dr. Alba Çomo
42
Testimi dhe rëndësia e tij në sigurimin e cilësisë së software-it Ronada Basha Dr. Bora Bimbari
43
Ndërtimi i një arkitekture API dhe aplikimi tek platformat hibride Stela Caliqi
Dr. Julian Fejzaj
44
Ndërtimi i një aplikacioni mobile për menaxhimin e shitjeve në terren nga axhentët e shitjeve dhe studimi i metodave dhe teknikave të sinkronizimit të këtij aplikacioni me një sistem qëndror
Alda Myzeqari
MSc. Loreta Leka
45
Infrastrukturat e migrimit të proceseve Anxhela Ruçi MSc. Suela Maxhelaku
46
Krijimi i një aplikacioni për planifikimin e orareve të marrjes së medikamenteve nga pacientët, duke sugjeruar rastet e patologjive të njohura Arbër Thaçi MSc. Rezarta Kapaj
47
Realizimi i një data warehouse për një rast CRM analitik Armir Maçovila Dr. Denis Saatçiu
48
Zhvillimi i aplikacionit Social Network në Android Studio Artur Bali MSc. Ledia Bozo
49
Virtual assistant Besjan Molla Dr. Olti Qirici
50
Parashikimi i GDP nepërmjet përdorimit të rrjeteve artificiale nervore Besjana Roko Dr. Denada Xhaja
51
Metodat e optimizimit dhe indeksimi i motorrëve të kërkimit Blendi Avrami MSc. Ana Dhëmbi
52
Siguria e sherbimeve në Cloud
Elmira Parllaku
MSc. Ledia Bozo
53
Implementimi i sistemeve me performancë dhe disponibilitet të lartë në shtresën e aplikacioneve web Elona Basha MSc. Eriglen Gani
54
Siguria në sistemet softuerike dhe implementimi i një sistemi të modeluar mbi të Elton Ngjela MSc. Areti Bojaxhiu
55
Benefite dhe aplikime në platfomën Cloud Enrik Hysko MSc. Ledia Bozo
56
Hadoop dhe Big Data Enxhi Zela MSc. Jezuina Koroveshi
57
Rrjetet sociale mobile në proximitet Eri Sheqeri MSc. Xheni Melo
58
Inteligjenca artificiale në parashikimin e çmimeve në bursë Ermal Meço MSc. Ledia Bozo
59
Ndertimi i një aplikacioni android i cili përdor shërbimet web RESTfull Farie Lybeshari MSc. Petrika Manika
60
Ndërtimi i një sistemi inteligjent në sigurimin e jetës Jona Hoxhaj Prof. Asoc. Dr. Ana Ktona
61
Multiplayer Android Game Klaudi Muço Dr. Bora Bimbari
62
Analizimi dhe zhvillimi i një aplikacioni në Laravel
Klaudio Pulaj
MSc. Brisilda Munguli
63
Siguria në komunikimin mobile me anë të SMS Klejda Mançellari
64
Digital Game-Based Learning, krijimi i një loje edukative për sigurinë në rrugë Klevi Gjonçaj MSc. Jonida Shehu
65
Testimi dhe ndërtimi i aplikacioneve web mbi platformen në Cloud, Google Application Engine Kristina Doko MSc. Suela Maxhelaku
66
Virtualizimi dhe roli i tij në aspektin financiar të bizneseve në shqipëri Leonid Blloshmi MSc. Suela Maxhelaku
67
Ndërtimi i një sistemi për menaxhimin e njohurive Lisjana Allkja Prof. Asoc. Dr. Ana Ktona
68
Dizenjimi dhe implementimi i një Content Management System për website Luarb Balla Prof. Asoc. Dr. Ana Ktona
69
Teknikat dhe ndikimi i SEO-s në marketingun dixhital dhe implementimi i tyre në një rast konkret Lusiana Bregasi MSc. Petrika Manika
70
Monitorimi i e-qeverisjes Markelio Hoxhallari MSc. Brisilda Munguli
71
Sistem i integruar i shërbimeve mjekësore në shtëpi Melisa Aruçi Prof. Asoc. Dr. Alda Kika
72
Analizimi i të dhënave nga rrjetet sociale Nikolin Ngjela Prof. Asoc. Dr. Alda Kika
73
Kombinimi i sistemeve multiagjent në teknologjitë web semantike Orjada Jonusllari MSc. Areti Bojaxhiu
74
Sigurimi i aplikacioneve Cloud nepërmjet dy komponentëve të ndryshëm Pamela Liti MSc. Suela Maxhelaku
75
Zgjidhja e problematikave nga sistemet multi-agjent dhe teknologjitë web semantike: Krahasime dhe shëmbuj Pandiol Shtrepi MSc. Areti Bojaxhiu
76
Ndërtimi i një loje 3D në Unity Renato Toni Dr. Olti Qirici
77
Automatizimi i Dashboard Roberta Bojaxhiu Dr. Olti Qirici
78
Studimi i aplikacioneve të teknikave Data Mining në edukim Shaniko Elezaj
79
Ndërtimi i një sistemi me multi agjentë për optimizimin e lëvizjes në rastin e katastrofave natyrore Skerdilaid Gjoni MSc. Jonida Shehu
80
Krijimi i një aplikacioni për mësim online Valon Kraja MSc. Rezarta Kapaj
81
Plan Accounting Vangjel Kovaçi Dr. Denis Saatçiu
82
Kërkimi mbi të dhëna të shifruara në Cloud Vlorina Capo MSc. Brisilda Munguli
83
Efektet e teknologjive Big Data në analizimin e të dhënave të një organizate Xhino Agalliu MSc. Jonida Shehu
84
Studimi dhe zbatimi i metodave data mining për zbulimin e mungesës së vitaminës D
Andiola Çakeri
Prof. Asoc. Dr. Ana Ktona
85
Bazat e të dhënave NOSQL, përdorimet e tyre dhe implementim konkret në një sistem
Genta Leçini
MSc. Loreta Leka
86
Konceptim dhe zhvillim i një sistemi mobile për menaxhimin e taksive
Indrit Saveta
MSc. Ledia Bozo