Studime te ciklit te pare Bachelor

Studime te ciklit te pare ne INFORMATIKE

Informacione rreth programit te deges 
dhe krediteve perkatese

Studime te ciklit te pare ne TEKNOLOGJI INFORMACIONI

Informacione rreth programit te deges 
dhe krediteve perkatese