Recent site activity

Nov 23, 2020, 4:44 AM Master Web edited Personeli akademik
Nov 23, 2020, 4:40 AM Master Web edited Dr. Jonida Shehu
Nov 23, 2020, 4:40 AM Master Web edited Dr. Jonida Shehu
Nov 23, 2020, 4:39 AM Master Web edited Dr. Jonida Shehu
Nov 23, 2020, 4:36 AM Master Web created Dr. Jonida Shehu
Nov 23, 2020, 1:51 AM Master Web edited Personeli akademik
Nov 23, 2020, 1:51 AM Master Web deleted Msc. Jonida Shehu
Nov 20, 2020, 2:09 AM Erion Mile edited Hyrje
Nov 20, 2020, 2:08 AM Erion Mile edited Master Profesional në "Teknologji Informacioni"
Nov 20, 2020, 2:07 AM Erion Mile edited Master Profesional në "Teknologji Informacioni"
Nov 20, 2020, 2:07 AM Erion Mile attached MP TIK 20-21.pdf to Master Profesional në "Teknologji Informacioni"
Nov 20, 2020, 2:07 AM Erion Mile deleted attachment MP TIK 2019 - 2020.pdf from Master Profesional në "Teknologji Informacioni"
Nov 20, 2020, 2:05 AM Erion Mile edited Master Profesional në "Teknologji Informacioni"
Nov 20, 2020, 2:05 AM Erion Mile edited Master Profesional në "Teknologji Informacioni"
Nov 20, 2020, 2:03 AM Erion Mile edited Master Profesional në "Informatikë Biznesi"
Nov 20, 2020, 2:03 AM Erion Mile edited Master Profesional në "Informatikë Biznesi"
Nov 20, 2020, 2:03 AM Erion Mile deleted attachment MP Informatike Biznesi 2019 - 2020.pdf from Master Profesional në "Informatikë Biznesi"
Nov 20, 2020, 2:03 AM Erion Mile attached MP Informatike Biznesi 20-21.pdf to Master Profesional në "Informatikë Biznesi"
Nov 20, 2020, 2:01 AM Erion Mile edited Master Profesional në "Informatikë Biznesi"
Nov 20, 2020, 2:01 AM Erion Mile edited Master Profesional në "Informatikë Biznesi"
Nov 20, 2020, 2:00 AM Erion Mile edited Master i Shkencave në "Informatike", me profil "Mësues Informatike për arsimin e mesëm dhe të lartë"
Nov 20, 2020, 2:00 AM Erion Mile edited Master i Shkencave në "Informatike", me profil "Mësues Informatike për arsimin e mesëm dhe të lartë"
Nov 20, 2020, 2:00 AM Erion Mile attached Msc Informatike AML 20-22.pdf to Master i Shkencave në "Informatike", me profil "Mësues Informatike për arsimin e mesëm dhe të lartë"
Nov 20, 2020, 1:59 AM Erion Mile deleted attachment Msc Informatike AML 18-20.pdf from Master i Shkencave në "Informatike", me profil "Mësues Informatike për arsimin e mesëm dhe të lartë"
Nov 20, 2020, 1:58 AM Erion Mile edited Master i Shkencave në "Informatike", me profil "Mësues Informatike për arsimin e mesëm dhe të lartë"

older | newer