Recent site activity

Mar 17, 2021, 11:22 AM Erion Mile edited Regjistrim ne lendet me zgjedhje, Semestri II, Viti Akademik 2020-2021
Mar 17, 2021, 11:19 AM Erion Mile edited Hyrje
Feb 15, 2021, 3:25 AM Erion Mile deleted Msc. Loreta Leka
Feb 15, 2021, 3:18 AM Erion Mile edited Ardit Arkaxhiu
Feb 15, 2021, 3:17 AM Erion Mile edited Ardit Arkaxhiu
Feb 15, 2021, 3:17 AM Erion Mile created Ardit Arkaxhiu
Feb 15, 2021, 3:17 AM Erion Mile edited Msc. Emiranda Loka
Feb 15, 2021, 3:17 AM Erion Mile edited Msc. Emiranda Loka
Feb 15, 2021, 3:17 AM Erion Mile created Msc. Emiranda Loka
Feb 15, 2021, 3:16 AM Erion Mile edited Msc. Orion Liçi
Feb 15, 2021, 3:16 AM Erion Mile edited Msc. Orion Liçi
Feb 15, 2021, 3:16 AM Erion Mile created Msc. Orion Liçi
Nov 23, 2020, 4:44 AM Master Web edited Personeli akademik
Nov 23, 2020, 4:40 AM Master Web edited Dr. Jonida Shehu
Nov 23, 2020, 4:40 AM Master Web edited Dr. Jonida Shehu
Nov 23, 2020, 4:39 AM Master Web edited Dr. Jonida Shehu
Nov 23, 2020, 4:36 AM Master Web created Dr. Jonida Shehu
Nov 23, 2020, 1:51 AM Master Web edited Personeli akademik
Nov 23, 2020, 1:51 AM Master Web deleted Msc. Jonida Shehu
Nov 20, 2020, 2:09 AM Erion Mile edited Hyrje
Nov 20, 2020, 2:08 AM Erion Mile edited Master Profesional në "Teknologji Informacioni"
Nov 20, 2020, 2:07 AM Erion Mile edited Master Profesional në "Teknologji Informacioni"
Nov 20, 2020, 2:07 AM Erion Mile attached MP TIK 20-21.pdf to Master Profesional në "Teknologji Informacioni"
Nov 20, 2020, 2:07 AM Erion Mile deleted attachment MP TIK 2019 - 2020.pdf from Master Profesional në "Teknologji Informacioni"
Nov 20, 2020, 2:05 AM Erion Mile edited Master Profesional në "Teknologji Informacioni"

older | newer