Recent site activity

Nov 3, 2012, 12:51 PM Endrit Xhina deleted attachment rezultatet e provimit programim ne web 26 qershor 2011.xps from Dr. Endri Xhina
Nov 3, 2012, 12:51 PM Endrit Xhina deleted attachment rezultatet e provimit ecommerce MP 30 qershorh 2011.xps from Dr. Endri Xhina
Nov 3, 2012, 12:51 PM Endrit Xhina deleted attachment rezultatet GIS 30 qershor 2011.xps from Dr. Endri Xhina
Nov 3, 2012, 12:51 PM Endrit Xhina edited Dr. Endri Xhina
Oct 19, 2012, 1:13 PM Denis Saatciu edited Msc. Denis Saatciu
Oct 16, 2012, 2:07 PM Denis Saatciu edited Msc. Denis Saatciu
Sep 21, 2012, 3:13 PM Denis Saatciu recovered Microsoft Developers' Day
Sep 21, 2012, 3:11 PM Denis Saatciu recovered Prof. Dr. Eqerem Arkaxhiu
Sep 21, 2012, 3:11 PM Denis Saatciu recovered Njoftime
Sep 21, 2012, 3:09 PM Denis Saatciu deleted Njoftime
Sep 21, 2012, 3:09 PM Denis Saatciu deleted Prof. Dr. Eqerem Arkaxhiu
Sep 21, 2012, 3:09 PM Denis Saatciu deleted Microsoft Developers' Day
Sep 21, 2012, 3:09 PM Denis Saatciu deleted Datat e provimeve per sezonin special per studentet e sistemit 5 vjecar.
Sep 21, 2012, 3:09 PM Denis Saatciu deleted DATAT E PROVIMEVE NE SEZONIN E PARADIPLOMIMIT
Jun 30, 2012, 11:18 AM Endri Xhina edited Faqe e pare
Jun 30, 2012, 11:17 AM Endri Xhina edited Faqe e pare
Jun 23, 2012, 3:51 AM Denis Saatciu edited DATAT E PROVIMEVE NE SEZONIN E PARADIPLOMIMIT
Jun 23, 2012, 2:05 AM Denis Saatciu created DATAT E PROVIMEVE NE SEZONIN E PARADIPLOMIMIT
Mar 30, 2012, 10:06 AM Endri Xhina edited Datat e provimeve per sezonin special per studentet e sistemit 5 vjecar.
Mar 30, 2012, 7:49 AM Denis Saatciu edited Datat e provimeve per sezonin special per studentet e sistemit 5 vjecar.
Mar 30, 2012, 7:40 AM Denis Saatciu created Datat e provimeve per sezonin special per studentet e sistemit 5 vjecar.
Mar 28, 2012, 7:21 AM Alda Kika edited Dr. Alda Kika
Mar 19, 2012, 7:47 AM Denis Saatciu edited Msc. Denis Saatciu
Mar 19, 2012, 7:45 AM Denis Saatciu edited Msc. Denis Saatciu
Feb 6, 2012, 3:09 AM Endri Xhina edited Faqe e pare