Te reja

Mundësi aplikimi për bursa për studentë në Universitetin Eberswalde, Gjermani

posted May 10, 2017, 1:56 AM by Jurgen Muho   [ updated May 10, 2017, 2:04 AM ]

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa shkëmbimi për studentët e nivelit Bachelor dhe Master në Universitetin Eberswalde, Gjermani, për vitin akademik 2017-2018.


Fushat e studimit:
- "International Forest Ecosystem Management" për  studentët e nivelit Bachelor dhe
-  "Forest Information Technology" për studentët e nivelit MasterAfati i fundit për aplikim është 17 Maj, 2017

Dokumentacioni duhet dorëzuar dorazi në Rektoratin e Universitetit të Tiranës, Drejtoria e Komunikimit, Sektori për Marrëdhënie me Jashtë si dhe të dërgohet i skanuar përmes postës elektronike në adresëiro@unitir.edu.al

Njoftim -Rezultatet e Provimit të Diplomës

posted May 2, 2017, 12:20 AM by Jurgen Muho   [ updated May 2, 2017, 12:23 AM ]

Rezulatet e provim formimit  për ciklin e I dhe mbrojtes  së diplomave  për ciklin e  II  të zhvilluar më

datë  28/04/2017  mund  ti  gjeni të afishuara në linkun më poshtë :

 

https://script.google.com/macros/s/AKfycbwauj4J43jFh9-1tfrKXC9Fq7Fw9THQsQCHDWknpBdL0kmb8vk9/exec

 

 

Shenim : Pasi të jeni loguar në browser me emailin tuaj (@fshnstudent.info) hapni linkun më lart.

 

Në rast problematike gjatë afishimit, mund ta merrni notën pranë laboratorit GIS, Kati 2, Godina C

më datë 02/05/2017 , në intervalin 13.00-15.00.

Njoftim - Prezantimi i Temeve të Diploma Master Profesional

posted Apr 27, 2017, 4:11 AM by Jurgen Muho   [ updated Apr 27, 2017, 7:50 AM ]

NJOFTOHEN TË GJITHË STUDENTËT E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE MASTER PROFESIONAL NË “INFORMATIKË” DHE “TEKNOLOGJI INFORMACIONI” SE PREZANTIMI I TEMAVE TË DIPLOMAVE DO TË ZHVILLOHET NË:

DT: 28/04/2017
ORA: 8:30
GODINA C KATI 2

Njoftim -Rezultatet e Provimit te Diplomes

posted Apr 5, 2017, 6:10 AM by Jurgen Muho

Rezulatet e provim formimit  per ciklin e I dhe mbrojtes  se diplomave  per ciklin e  II  te zhvilluar me date  31/03/2017  mund  ti  gjeni te afishuara ne linkun me poshte :

 

https://script.google.com/a/macros/fshn.edu.al/s/AKfycbxGiDtkY_McHsVjqfAWcx0X7PhzwrH1KVBO1LbBMYTylPDlR0s/exec

 

 

Shenim : Pasi te jeni loguar ne browser me emailin tuaj (@fshnstudent.info) hapni linkun me lart.

 

Ne rast problematike gjate afishimit, mund ta merrni noten prane sekretarise se departamentit  me date 06/04/2017 , ne intervalin 09.00-12.00.

Njoftim- Dorezimi diplomave Master Profesional

posted Apr 3, 2017, 1:48 AM by Jurgen Muho

Njoftohen të gjithë studentët e ciklit të dytë të studimeve Master Profesional në "Informatikë" dhe "Teknologji Informacioni", të vitit te dyte me statusin “të rregullt”,se dorëzimi i punimit të plotë i diplomave duhet të bëhet deri me datë 25. 04. 2017, Ora 16.00 pranë sekretarisë së departamentit.

Njoftim- Diplomat Master i Shkencave

posted Feb 21, 2017, 9:09 AM by Jurgen Muho   [ updated Feb 24, 2017, 10:03 AM ]

NJOFTOHEN TË GJITHË STUDENTËT E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE MASTER I SHKENCAVE NË “INFORMATIKË” DHE “TEKNOLOGJI INFORMACIONI” SE PROPOZIMET E TEMAVE TË DIPLOMAVE MUND TI GJEJNI DUKE AKSESUAR NË www.fshn.edu.al, DEPARTAMENTI I INFORMATIKËS.

PAS PËRZGJEDHJES SË NJË NGA TEMAT E VËNA NË DISPOZICION, STUDENTËT DUHET TË DORËZOJNË PRANË SEKRETARISË SË DEPARTAMENTIT ABSTRAKTIN TË NËNSHKRUAR NGA PEDAGOGU UDHËHEQËS.

 

AFATI I PËRZGJEDHJES SË TEMËS PËR PUNIMIN E DIPLOMËS ËSHTË DERI DITËN E PREMTE, DATË  03. 03. 2017.

 

Diplomat - Master i Shkencave: https://sites.google.com/fshn.edu.al/infmasterthesis/kreu 

 

  

 

DEPARTAMENTI I INFORMATIKËS

International Conference RTA-CSIT 2014

posted Dec 8, 2014, 1:30 PM by Leogena Zhaka   [ updated Dec 8, 2014, 1:30 PM ]

The International Conference 'Recent Trends and Applications in Computer Science and Information Technology' will be held in Tirana, Albania during December 12-13, 2014. 

ICT in Medicine & e-Health

posted May 6, 2014, 5:39 AM by Endri Xhina   [ updated May 7, 2014, 4:52 AM ]

In the European scientific program Horizon 2020:

Projects and proposals on ICT and Health (e-health) 

In Coordination of:

Alda Kika, Endri Xhina (University of Tirana, Faculty of Natural Sciences, Dept. of Informatics)


Agenda

9:30 - 10:30 
Welcome Address and keynote speechs

Mynyr Koni (Dean of Faculty of Natural Sciences, University of Tirana)

Ilia Ninka (Head of Department of Informatics, University of Tirana)

Francesco Sicurello (President of IITM)

Giancarlo Mauri (Director of Informatics Dept., Bicocca University of Milan)

Ridvan Alimehmeti (University of Medicine, University Hospital Center Mother Theresa, Tirana)


10:30- 11:30

Alfredo Nicolosi – Medical Informatics and Epidemiology

Giuseppe Tritto – BioInfoTechnomics – The WABIT Scope: From BIT to HIT (Health InfoTechnomics)

Aldo Franco Dragoni – The MARSHAL proposal in ICT and Robotics

11:30-11:45 Coffee Break ( 201B)

11:45-13:15

Alda Kika – Predicting surgical results( application possibilities – ideas- challenges and opportunities in a European perspective)

Endri Xhina – GIS in e-health (modelling biological models through IT ) 

Denis Saatciu – Stochastic models in e-health and telemedicine 

Ledia Hajderi – Mobile and Cloud in e-health and telemedicine systems

Ana Ktona – Intelligent systems and AI in telemedicine

-Esmerala Braho – Medical consulting and diagnosis at distance


For more information:

University of Tirana: Alda Kika - tel.+355 662996757; e-mail: alda.kika@fshn.edu.al

IITM: Patrizia Magretti - tel. +39 0362 627190; e-mail: segreteria@iitm.eu

1-8 of 8