Te reja

Njoftim- Diplomat Master Profesional

posted Feb 24, 2017, 10:01 AM by Jurgen Muho

Njoftohen të gjithë studentët e ciklit të dytë të studimeve Master Profesional në "Informatikë" dhe "Teknologji Informacioni" se për propozimet e temave të diplomave duhet të komunikoni dhe të përcaktoni bashkarisht me pedagogët udhëheqës tematikën / abstraktin.

  Pasi te jete përzgjedhur tema e sugjeruar nga udheheqesi,studentët duhet të dorëzojnë pranë sekretarisë së departamentit abstraktin të nënshkruar nga pedagogu udhëheqës.

  Afati i dorezimit të abstraktit për punimin e diplomës per ciklin profesional është deri ditën e premte, datë 03. 03. 2017, Ora 14.00

Njoftim- Diplomat Master i Shkencave

posted Feb 21, 2017, 9:09 AM by Jurgen Muho   [ updated Feb 24, 2017, 10:03 AM ]

NJOFTOHEN TË GJITHË STUDENTËT E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE MASTER I SHKENCAVE NË “INFORMATIKË” DHE “TEKNOLOGJI INFORMACIONI” SE PROPOZIMET E TEMAVE TË DIPLOMAVE MUND TI GJEJNI DUKE AKSESUAR NË www.fshn.edu.al, DEPARTAMENTI I INFORMATIKËS.

PAS PËRZGJEDHJES SË NJË NGA TEMAT E VËNA NË DISPOZICION, STUDENTËT DUHET TË DORËZOJNË PRANË SEKRETARISË SË DEPARTAMENTIT ABSTRAKTIN TË NËNSHKRUAR NGA PEDAGOGU UDHËHEQËS.

 

AFATI I PËRZGJEDHJES SË TEMËS PËR PUNIMIN E DIPLOMËS ËSHTË DERI DITËN E PREMTE, DATË  03. 03. 2017.

 

Diplomat - Master i Shkencave: https://sites.google.com/fshn.edu.al/infmasterthesis/kreu 

 

  

 

DEPARTAMENTI I INFORMATIKËS

International Conference RTA-CSIT 2014

posted Dec 8, 2014, 1:30 PM by Leogena Zhaka   [ updated Dec 8, 2014, 1:30 PM ]

The International Conference 'Recent Trends and Applications in Computer Science and Information Technology' will be held in Tirana, Albania during December 12-13, 2014. 

ICT in Medicine & e-Health

posted May 6, 2014, 5:39 AM by Endri Xhina   [ updated May 7, 2014, 4:52 AM ]

In the European scientific program Horizon 2020:

Projects and proposals on ICT and Health (e-health) 

In Coordination of:

Alda Kika, Endri Xhina (University of Tirana, Faculty of Natural Sciences, Dept. of Informatics)


Agenda

9:30 - 10:30 
Welcome Address and keynote speechs

Mynyr Koni (Dean of Faculty of Natural Sciences, University of Tirana)

Ilia Ninka (Head of Department of Informatics, University of Tirana)

Francesco Sicurello (President of IITM)

Giancarlo Mauri (Director of Informatics Dept., Bicocca University of Milan)

Ridvan Alimehmeti (University of Medicine, University Hospital Center Mother Theresa, Tirana)


10:30- 11:30

Alfredo Nicolosi – Medical Informatics and Epidemiology

Giuseppe Tritto – BioInfoTechnomics – The WABIT Scope: From BIT to HIT (Health InfoTechnomics)

Aldo Franco Dragoni – The MARSHAL proposal in ICT and Robotics

11:30-11:45 Coffee Break ( 201B)

11:45-13:15

Alda Kika – Predicting surgical results( application possibilities – ideas- challenges and opportunities in a European perspective)

Endri Xhina – GIS in e-health (modelling biological models through IT ) 

Denis Saatciu – Stochastic models in e-health and telemedicine 

Ledia Hajderi – Mobile and Cloud in e-health and telemedicine systems

Ana Ktona – Intelligent systems and AI in telemedicine

-Esmerala Braho – Medical consulting and diagnosis at distance


For more information:

University of Tirana: Alda Kika - tel.+355 662996757; e-mail: alda.kika@fshn.edu.al

IITM: Patrizia Magretti - tel. +39 0362 627190; e-mail: segreteria@iitm.eu

1-4 of 4