Te reja‎ > ‎

Njoftim- Diplomat Master i Shkencave

posted Feb 21, 2017, 9:09 AM by Jurgen Muho   [ updated Feb 24, 2017, 10:03 AM ]

NJOFTOHEN TË GJITHË STUDENTËT E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE MASTER I SHKENCAVE NË “INFORMATIKË” DHE “TEKNOLOGJI INFORMACIONI” SE PROPOZIMET E TEMAVE TË DIPLOMAVE MUND TI GJEJNI DUKE AKSESUAR NË www.fshn.edu.al, DEPARTAMENTI I INFORMATIKËS.

PAS PËRZGJEDHJES SË NJË NGA TEMAT E VËNA NË DISPOZICION, STUDENTËT DUHET TË DORËZOJNË PRANË SEKRETARISË SË DEPARTAMENTIT ABSTRAKTIN TË NËNSHKRUAR NGA PEDAGOGU UDHËHEQËS.

 

AFATI I PËRZGJEDHJES SË TEMËS PËR PUNIMIN E DIPLOMËS ËSHTË DERI DITËN E PREMTE, DATË  03. 03. 2017.

 

Diplomat - Master i Shkencave: https://sites.google.com/fshn.edu.al/infmasterthesis/kreu 

 

  

 

DEPARTAMENTI I INFORMATIKËS

Comments