Tekste të botuara

Departamenti i Informatikës paraqet 11 tekste të botuara nga stafi akademik, të listuara si më poshtë:

 Nr Teksti i botuar Autorët
 1 Programim në Web         Endrit Xhina, Edlira Kalemi
 2 Sisteme Multimediale Endrit Xhina, Ana Ktona
 3 Sisteme Multimediale (Ushtrime) Endrit Xhina, Ana Ktona
 4 Menaxhim Baze të Dhënash     Alba Çomo, Xheni Melo
 5 Sisteme e bazave të të dhënave Silvana Greca, Alba Çomo
 6 C++ dhe pregramimi i orjentuar në objekte Xheni Melo
 7 Sisteme Logjike     Ilia Nika
 8 Strukturë të dhënash Ilia Nika
 9 Gjuha C, Programim i strukturuar     Ilia Nika
 10 Hyrje në grafikën dhe animacionin kompjuterik Olti Qirici
 11 Ushtrime dhe problema pë hyrje në teori kodimi Ardi Benusi, Artur Baxhaku

Comments